Sagrat Cor Residència per a gent gran i Centre de Dia logo color

Sagrat Cor és una residència per a gent gran amb 81 places àmplies, amb habitació individual, i centre de dia amb 12 places més situada a Banyoles.

Ens trobaràs al centre de Banyoles, a 10 minuts de Girona i 30 minuts d’Olot.

Informació de contacte
Segueix-nos:
Torna al menú
residència per a gent gran i centre de dia banyoles

Codi ètic del SagratCor

  /  Codi ètic del SagratCor

Objectius del codi ètic

Aquest codi té la finalitat d’establir un conjunt de compromisos en el nostre dia a dia per garantir un comportament responsable de totes les persones del centre. És d’aplicació a tot el personal de la residència, sense tenir en compte la relació contractual o jeràrquica.

Amb aquest codi es reconeix i es dona valor a la dignitat de la persona i coma a única, amb els seus propis drets i característiques.

 

Principis ètics del centre

Principi d’autonomia: A capacitat de la persona a decidir de manera responsable els seus propis actes, assumint els seus riscos i independentment de la seva necessitat d’ajuda.

Principi de no maleficència: Abstenir-se intencionadament de realitzar accions que puguin danyar als altres. Es treballa des de la prudència i la capacitat d’anticipar problemes.

Principi de beneficència: Buscar en tot moment el bé de la persona. L’Obligació d’actuar en benefici de l’altre.

Principi de justícia: No permetre que la nostra feina es faci sota cap tipus de discriminació en relació a l’edat, dependència, ideologia, cultura o sexe.

 

Compromisos

Cap a la persona atesa

 • Personalització: s’acompanya a al persona des del tracte personalitzat, respectant i fomentant les decisions d’aquesta i es treballa adaptant els serveis a les necessitats de cada una de les persones, enlloc de que la persona s’adapti als serveis. Es respecta la seva opinió encara que sigui diferent de la dels altres.
 • No discriminació: el valor és la persona, respectant la identitat d’aquesta.
 • Intimitat: respectar la privacitat de la persona, respectant els seus espais íntims (trucar la porta abans d’entrar, tancar porta del wc…) Preservar la intimitat de la persona. Només es comparteix la informació confidencial amb qui correspon, als llocs adequats i els canals corresponents.
 • Autodeterminació personal: Assegurar la participació en la presa de decisions, donant a conèixer els documents de consentiment informat, voluntats anticipades…
 • Informar i tractar degudament a la família: informant sobre recursos i donar la informació de la manera més adequada. Definir i generar els mecanismes que facilitin la participació de les famílies.

De l’organització i la resta professionals

 • Treballar en sintonia amb els valors del centre.
 • Fer un bon ús dels recursos: no fer ús dels recursos del centre en benefici propi sense autorització. Utilitzar-los de manera adequada i coherent.
 • Actitud personal: Es dóna valor a les bones pràctiques i a la millora. Comportar-se de forma responsable en el càrrec o tasca. Predisposició a canvis. Treball en equip respectant i duent a terme les decisions preses en consens. No acceptar diners ni regals de familiars ni persones ateses, en cas de fer-ho, es posarà en coneixement a la persona responsable.
 • Comunicació: Complerta i accessible en relació a les necessitats de la persona i l’organització. Transmetre informació verídica i entenedora. Respectar els canals de comunicació establerts igual que els espais adients per aquesta. No promoure rumors. Tracte des del respecte als altres professionals, respectant les seves intimitats.

Cap a l’entorn:

 • Responsabilització amb les relacions amb els proveïdors: compliment d’acords.
 • Relació amb la competència: fomentar aliances entre centres encaminades a interessos comuns.
 • Relació amb les administracions públiques: complir acords i convenis amb les administracions públiques.
 • Relació amb els mitjans de comunicació: realització d’una publicitat responsable, que no sigui enganyosa.
 • Relacions amb l’entorn social: participar en projectes de promoció d’interès social (escoles, centres culturals…)